Allerzielen bijeenkomst, een terugblik

Donderdagavond 2 november j.l. werd, ondanks de slechte weersomstandigheden, wel de Allerzielen bijeenkomst gehouden op het kerkhof in Harkstede. Dit jaar in een aangepaste vorm. Het was helaas niet mogelijk de vele lichtjes brandende te houden. Toch waren er veel bezoekers.

Bezoekers die een dierbare wilden gedenken konden een naam of een tekst op een kaartje schrijven en ophangen. Men kon even stil zijn of met iemand praten. Er waren gedichten die men kon meenemen en men kon een glazen potje met een lichtje plaatsen op het graf van een dierbare. De potjes waren versierd door leerlingen van de basisschool “De Ster”. Een bloem kon worden gelegd op het graf van een dierbare of bekende. Bloembollen konden worden gepoot. Kinderen deden dit met enthousiasme.

Het koor De Daisy Bells zong in eerste instantie op het bordes van de kerk. De muziek was toen ook op het kerkhof te horen, dit was erg mooi. Helaas moest het koor vanwege de weersomstandigheden later naar binnen en werd in de kerk gezongen.

Naast de kerk was een hoek ingericht, waar koffie/thee of warme chocolademelk klaar stond. Veel vrijwilligers hebben meegeholpen om er een goede bijeenkomst van te maken. Allen heel hartelijk dank.