Algemene ledenvergadering 2022

Op 12 april hebben wij onze algemene ledenvergadering gehouden.
Het verslag van deze vergadering kan door onze leden worden opgevraagd bij penningmeester@dorpsbelangenharkstede.nl