Beste dorpsgenoten,

Ook dit jaar hebben we samen veel ondernomen. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voorzieningen, zoals de speelvoorzieningen, de steiger in de Borgmeren, het trapje bij Borghrijck en de Pluktuin, zijn goed beheerd en onderhouden.

Over veranderingen die het dorp aangaan zijn we in gesprek met de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. Er is veel samengewerkt met ondernemers, diverse verenigingen, maatschappelijke organisaties en buurdorpen.

Wij kijken terug op een actief jaar waarin veel inwoners betrokken waren. Met dank aan onze vrijwilligers die dit alles mogelijk maakten.

Allemaal hele fijne feestdagen gewenst.
Vereniging Dorpsbelangen Harkstede

info@dorpsbelangenharkstede.nl