Bewonersbijeenkomst Dorpsplan Harkstede

Bewonersbijeenkomst Dorpsplan Harkstede op maandag 15 januari van 19.30-21.30 uur in de Borgstee.

Graag nodigen we bewoners van Harkstede uit voor deze bewonersavond waar we informeren over het te ontwikkelen Dorpsplan Harkstede.

In de maanden juni/juli 2023 is een enquête gehouden onder inwoners over de dorpsontwikkeling van Harkstede. Daar kwamen veel wensen en ideeën uit voort. Met name over de thema’s verkeer, recreatie en voorzieningen. Sommige thema’s zijn groot en zullen in de Toekomstvisie van de gemeente Midden-Groningen verder uitgewerkt moeten worden. Uit de respons heeft de werkgroep Dorpsontwikkeling een aantal thema’s gekozen waar we op korte termijn concreet mee aan de slag zouden kunnen gaan. In dit proces worden we ondersteund door procesbegeleiders Frank Zijlstra en Laura van Dijk van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco.

Op de bewonersavond leggen wij een aantal voorstellen op tafel waarover we graag in gesprek gaan met inwoners. De opgehaalde inbreng wordt verwerkt in een definitief voorstel aan de gemeente voor een tweetal projecten in Harkstede.

Aan de bijeenkomst nemen ook een aantal beleidsmedewerkers van de gemeente deel, waaronder gebiedsregisseur Linda Veenstra en de projectleider Meerstad.

We hopen op een goede opkomst. Samen maken we Harkstede beter.