Bezoek van de Commissaris van de Koning

Op vrijdag 12 mei bezocht René Paas, Commissaris van de Koning van de provincie Groningen, Harkstede, om met onze commissie Dorpsontwikkeling te praten over de ontwikkelingen waar we als dorp mee te maken krijgen met de komst van Meerstad , hoe we daar als inwoners bij betrokken zijn en hoe de contacten met de gemeente verlopen.

Vanuit de gemeente Midden-Groningen was het College van Burgemeester en wethouders aanwezig , evenals een aantal project- en
beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij burgerparticipatie en dorpsontwikkeling. De meeting verliep in een open sfeer en werd gehouden bij Pand404. Deels binnen en deels buiten.