Categorieën
Nieuws Toekomst Harkstede en Meerstad

De toekomst van Harkstede Meerstad en het Dorpsplan

Beste dorpsbewoners, sinds twee jaren zijn we via een speciale commissie binnen Dorpsbelangen Harkstede druk bezig met de ontwikkelingen rondom Harkstede. Deelnemers van de Commissie
masterplan Meerstad Dorpsbelangen Harkstede zijn Arjen Akkerman, Jur Ensing, Johan Schuringa, Bart Kinnegin, Sietze Greydanus en Anke van Duuren.

De meeste mensen zullen het wel gezien hebben, Meerstad komt steeds dichterbij. Voor Meerstad een reden om het masterplan te gaan updaten. Dat Masterplan is sinds een tijdje goedgekeurd door Gemeente Groningen en Midden-Groningen. Dit Masterplan heeft een enorme impact op ons dorp. En hoewel het nog een hele tijd gaat duren, in het plan zoals het er nu ligt, is Harkstede ongeveer twee keer zo groot in 2050. En natuurlijk kan dit aan verandering onderhevig zijn, maar voor nu is het dat Masterplan.

Een kleine twee jaar geleden waren er drie varianten die in samenspraak met de bewoners werden uitgewerkt. Onze commissie heeft in die tijd een enquête gehouden om in het dorp te peilen wat wij als bewoners belangrijk vonden. Uit die enquête kwamen verschillende dingen naar voren. Harkstede wilde het lint karakter bewaren, dus tussen de oude en nieuwe linten, moest een groenstrook komen. Ook werd duidelijk dat er vraag was naar verschillende soorten bewoning. Natuurlijk vrijstaand, twee onder een kap, maar ook starters woningen en ook belangrijk seniorenwoningen. Een ander belangrijk punt was het centrum van Harkstede, of eigenlijk gezegd, het ontbreken ervan. De markt staat op een parkeerplaats, en eigenlijk geldt dat ook voor de restaurantjes die er zijn.

Met deze enquête in de hand zijn we als commissie in gesprek gegaan met Bureau Meerstad, gemeente Midden Groningen en zeer recent ook met een landschap architect. Want mocht het dorp dan twee keer zo groot worden, dan liggen daar kansen voor Harkstede. Een haven bijvoorbeeld met een boulevard, waar je op een terras zou kunnen zitten en met een boot naar het Woldmeer zou kunnen varen. Recreatie mogelijkheden in de nieuwe groenstroken, maar ook uitbreiding en nieuwe voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan sport clubs die kunnen groeien. En dat is dan ook het thema waarbij we het dorp binnenkort nodig hebben.

Op dit moment zijn weals commissie gestart om samen met de gemeente een ‘dorpsvisie’ document op te stellen wat ongeveer een klein jaartje in beslag gaat nemen. Dit document zal ook door de gemeente goedgekeurd worden en een visie gaan geven waar wij als dorp zelf naar toe willen met bovenstaande zaken in gedachten. Dus denk hierbij aan een ander centrum, toegang tot verschillende vaarwegen. Maar ook doortrekking van het Roegwold naar Harkstede. Hoe mooi zou het zijn om straks met een gehuurde kano vanuit Harkstede het Roegwold in te gaan. Een voorbeeldje van wat er zou kunnen veranderen. Voor het opstellen van deze dorpsvisie komen er natuurlijk sessies met mensen uit het dorp. Dus met de bewoners, ondernemers, maar ook met andere partijen, zoals voorzieningen die er nu zijn. Dit samen zal leiden tot een dorpsvisie voor Harkstede waarvan wij hopen dat de meeste bewoners er blij van worden.

Een heel lastig punt in deze hele visie is dat Harkstede nu voornamelijk in de gemeenste Midden Groningen ligt en het ‘nieuwe’ Harkstede in de gemeente Groningen. Dus er moeten goede afspraken komen tussen beide gemeentes. Ook iets wat we willen laten vastleggen.
Als het zover is, zullen we u zeker gaan vragen voor een nieuwe enquête, en of om deel te nemen aan een sessie.

Mocht u vragen hebben, neem dat gerust met contact met ons op . Per mail zijn we te bereiken via toekomst@dorpsbelangenharkstede.nl

U ziet het, er is de komende jaren genoeg te doen!