Disclaimer

Wij gebruiken sociale media (o.a. deze website en Facebook) voor promotie van onze activiteiten. Hierop worden foto’s gedeeld die tijdens onze activiteiten worden gemaakt.

Deelnemers aan en toeschouwers van onze activiteiten gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film en/of video voor promotionele doeleinden van Vereniging Dorpsbelangen Harkstede, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. Mocht de gefotografeerde persoon bezwaar hebben tegen publicatie, dan kan hij of zij contact met ons opnemen.

Intellectueel Eigendom: de inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.