Categorieën
Nieuws Toekomst Harkstede en Meerstad

Enquete ontwikkelingen Meerstad

Ga direct naar de enquête

Beste inwoners van Harkstede,

Zoals u misschien al heeft vernomen, wordt er momenteel gewerkt aan een aangepast Masterplan voor Meerstad Midden Oost. Het oorspronkelijke Masterplan komt uit 2005. Meerstad Midden is het gebied dat grenst aan Harkstede GN (Groningen) en Harkstede Midden-Groningen. De ontwikkeling van Meerstad heeft grote consequenties voor de toekomst van Harkstede. Om u een idee te geven: tussen Groningen en Harkstede moeten nog 6.000 woningen verrijzen (4.5 keer het huidige dorp Harkstede). Het Woldmeer moet 350 ha groot worden en er dient 40 ha bedrijventerrein gerealiseerd te worden. Veranderingen zijn nooit leuk, zeker als het zo’n grote impact heeft als deze. Echter het biedt ook kansen voor het dorp Harkstede.

Er is een proces gestart vanuit Meerstad, waar ook de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede bij betrokken is, net als andere belangen verenigingen. U kunt zich gezien de genoemde veranderingen voorstellen dat het belangrijk is dat het dorp met zijn huidige bewoners een belangrijke gesprekspartner is.

Bureau Meerstad houdt (digitale) werksessies om te horen hoe de omwonenden kijken naar de aankomende ontwikkelingen. Inmiddels is er één werksessie geweest, in deze sessie zijn drie Meerstad varianten besproken, van deze drie varianten hebben alle werkgroepen unaniem een model uitgekozen om verder mee te werken. Dit is een variant met een groenstrook tussen de nieuw te bouwen huizen en het huidige lintdorp Harkstede. Ook een klein haventje behoort hier tot de mogelijkheden.

Meer over de werksessies en de uitkomsten is te vinden op www.toekomstmeerstad.eu

Zoals gezegd biedt de ontwikkeling ook kansen voor Harkstede, voor lokale ondernemers, maar ook kansen om Harkstede aantrekkelijker te maken voor ons als huidige inwoners.

Om u bij dit proces te betrekken zullen we als Vereniging Dorpsbelangen Harkstede af en toe een enquête houden en wanneer weer mogelijk een informatieavond, waar we de stand van zaken
kunnen bespreken.

Voor u ligt een enquête met algemene vragen die wij zullen meenemen in onze gesprekken met Meerstad, maar daarnaast ook met de gemeente Midden-Groningen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd een email sturen naar
masterplan@dorpsbelangenharkstede.nl

Ga verder naar de enquête