Enquête weekendopening speeltuin Ons Hertenkamp

De speeltuin bij Cosis (voorheen Novo) Ons Hertenkamp is in het weekend gesloten. Wij horen regelmatig dat ouders dat jammer vinden. We willen daarom onderzoeken of het mogelijk is om de speeltuin in 2019 op vaste momenten in het weekend open te stellen. Daarbij zullen vrijwilligers toezicht moeten houden op de materialen in de speeltuin. Die materialen zijn namelijk kwetsbaar, waardoor toezicht vereist is. Denk bijvoorbeeld aan de kabelbaan, de materialen in de zandbak, etc. Het doel is om een rooster te maken van vrijwilligers die toezicht houden.

Door middel van een enquête (zie hieronder) willen wij 3 dingen onderzoeken:

  1. Of er behoefte is aan openstelling van de speeltuin (niet het theehuis) in het weekend;
  2. Op welke dag en tijd jullie graag zouden zien dat de speeltuin open is (zaterdag of zondag en welk tijdstip);
  3. Of er voldoende vrijwilligers zijn om een rooster van toezichthouders te maken.

Enkele belangrijke uitgangspunten:

  • We richten ons op de periode april tot en met oktober 2019.
  • Er is altijd minimaal 1 vrijwilliger nodig die toezicht houdt.
  • Het Theehuis blijft gesloten, dus ook de toiletten.
  • In geval van een besloten feest is het Theehuis alleen toegankelijk voor gasten van het feest. De speeltuin is toegankelijk voor zowel gasten als niet-gasten van het feest.
  • De toezichthouder is geen oppasser! Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. De toezichthouder houdt alleen toezicht op de materialen in de speeltuin.
  • Het gaat hier om een pilot. Als blijkt dat er weinig animo is om als vrijwilliger toezicht te houden en/of er weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van de speeltuin, zal de pilot worden gestopt.
  • We beginnen met een openstelling van 3 uur. Korter dan 3 uur is onpraktisch, langer dan 3 uur vinden we een te grote belasting voor de toezichthouder.

Op basis van de uitkomst van de enquête zal een besluit worden genomen op welk moment de speeltuin open is. In principe zal 1 moment worden gekozen. Hoe vaak de speeltuin open gaat, is natuurlijk afhankelijk van het aantal mensen dat zich aanmeldt als toezichthouder. Als er veel vrijwilligers zijn, kunnen we misschien ieder weekend open. Als er weinig aanmeldingen zijn, zal het aantal openstellingen beperkt worden (bijvoorbeeld 1x per maand).

De deadline voor het invullen van de enquête is zondag 16 december 2018.

De enquête is gesloten.