Categorieën
Nieuws

Hoe kan de gemeente beter met jou samenwerken?

In onze gemeente vragen we jou als inwoner steeds vaker om je mening, bijvoorbeeld
over hoe het er in jouw buurt uitziet. Goed samenleven vraagt ook om jouw actieve
inzet, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk voor een maatschappelijk project of hulp aan
een oudere buurtgenoot.

De komende jaren gaat de gemeente Midden-Groningen nog meer ruimte maken voor
initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom willen we weten of de manier waarop wij
als raadsleden, college van burgemeester en wethouders en ambtenaren werken,
aansluit bij wat inwoners in onze gemeente zelf willen beslissen en willen doen.
Om daar achter te komen, houden we een enquête. We vragen je daarin naar je
ervaringen met de gemeente. We zijn bijvoorbeeld benieuwd of je vindt dat je genoeg
informatie hebt over hoe en wanneer beslissingen worden genomen. Is er genoeg
ruimte voor jou om mee te denken? Hoe kan de gemeente initiatieven van inwoners
beter stimuleren? Wat wil en kun je zelf bijdragen? En wat verwacht je van de
gemeente?

Anders werken
De antwoorden op deze en andere vragen, gebruiken we om anders te gaan werken,
voor en met inwoners. Passend bij hoe de inwoners van Midden-Groningen met ons
willen samenwerken. Zo verbeteren we met elkaar onze lokale democratie: inwoners,
politici en ambtenaren leren elkaar kennen en werken beter samen. Door mee te
denken, beslissen en doen, druk je als inwoner je stempel op goed samenleven, wonen
en werken in Midden-Groningen.

Vertel ons dus: wat gaat er goed? Wat kan er beter?

Tussen 31 maart en 21 april staat de vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie op
https://www.midden-groningen.nl/geefjemening

Die vragenlijst is ontwikkeld door de landelijke organisatie ‘Democratie in Actie’.
We horen ook graag van jou!