Jouw hulp is goud waard!

Dorpsbelangen Harkstede draait op vrijwilligers. Dit doen we al meer dan 40 jaar! En met veel plezier!

Zo organiseren wij of helpen mee aan allerlei projecten in en rond Harkstede; De sinterklaasoptocht, ontwikkeling van het dorsphart, de speeltuin bij Cosis, het oud papier, de avond4daagse, de landelijke schoonmaakacties, de kinder vakantie weken en ga zo maar door…

Dit doen we geheel vrijwillig en met super leuke mensen.

Maar zonder deze mensen kunnen wij niet bestaan en helaas zien we dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden.

Uiteraard willen wij graag doorgaan met Dorpsbelangen maar het clubje mensen dat zich kan inzetten wordt elk jaar kleiner, en dus krijgen de mensen die er zijn steeds meer werk.

We kennen allemaal het gezegde, Vele handen maken licht werk!

Dus vandaar onze oproep! Wij zoeken vrijwilligers die af en toe kunnen helpen met het organiseren of ondersteunen van onze activiteiten.

Denk je nu, ja daar heb ik helemaal geen tijd voor? Met slechts een paar uur van je tijd in de maand zouden we al geholpen zijn. En hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer wij elkaar kunnen helpen!

Overzicht van functie en activiteiten waarvoor vrijwilligers gezocht worden.

Bestuur

 • Penningmeester: alle financiën en de jaarrekening tbv de Algemene Ledenvergadering
 • Algemeen bestuurslid met Coördinatie van diverse activiteiten: jeugd, ouderen en/of 30-60 jarigen

  Het bestuur vergadert 10 x per jaar gedurende 1,5 uur. Gemiddeld vergt een bestuursfunctie 4-6 uur per week.

Ondersteuning bestuur
Een beheerder Ledenadministratie voor het actueel houden van het ledenbestand en de hiermee samenhangende correspondentie.

Een assistent secretaris voor werkzaamheden zoals correspondentie, vergunningaanvragen, EHBO, Verkeersregelaars

Activiteiten voor de jeugd

Koningsdag – Coördinatie / Uitvoering

 • Organiseren van de fietsenoptocht: route uitzetten, vergunning aanvragen, financiële begroting maken, prijsjes kopen, vrijwilligers/verkeersregelaars/EHBO-ers regelen.

  Alles bij elkaar kost dat ongeveer 16 uur verspreid over enkele maanden.
 • Organiseren van de Vrijmarkt bij Cosis, vrijwilligers voor toezicht en theehuisje regelen, inrichten plekken vrijmarkt, openen en sluiten speeltuin, locatie versieren, entertainment organiseren, traktatie kinderen inkopen, financiële begroting maken.

  Alles bij elkaar kost dat ongeveer 16 uur verspreid over enkele maanden.
 • Communicatie, poster en flyer regelen, verspreiden posters, dit kost ongeveer 4 uur.

Speeltuin Cosis

 • Met bestaande groep vrijwilligers een rooster samenstellen van de bezetting van 1 x per maand op een zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur, gedurende de periode maart t/m oktober.
 • Rooster afstemmen met Cosis.
 • Sleutelbeheer van Cosis tbv de opening van de speeltuin.

  Tijdsinvestering is ongeveer 4-6 uur.

Kindervakantieweek – Coördinatie / Uitvoering

 • Samen met een bestaande groep van drietal vrijwilligers een programma ontwikkelen voor kinderen van de basisscholen gedurende de laatste week van de zomervakantie.
 • Financiën en inkoop regelen zoals huur locatie, materialen, traktaties.
 • Eventueel een vergunning aanvragen, EHBO-ers regelen en mogelijk extra vrijwilligers.
 • Communicatie, poster en flyer regelen en verspreiden.

  De tijdsinvestering is afhankelijk van de omvang van het programma en kan variëren van 6 tot 40 uur.

Sinterklaasfeest – Coördinatie / Uitvoering

 • Afstemming programma met de Sinterklaascommissie van Sint en Pieten.
 • Regelen van locaties voor de aankomst van Sinterklaas en de locatie van het Sinterklaasfeest,
  strooigoed, chocoladeletters, attentie vrijwilligers.
 • Aanvraag vergunning voor de intocht route, EHBO-ers Verkeersregelaars en begeleiders op de fiets regelen.
 • Begroting en regelen betalingen.
 • Inrichting locatie, podium, zitplaatsen, muziek installat
 • ie (optioneel), versiering locatie, vrijwilligers voor toezicht en begeleiding.
 • Communicatie, poster en flyer regelen en verspreiden.

  De tijdsinvestering is afhankelijk van wat je op wilt pakken en kan variëren van 6-40 uur.