Incasso contributie

Met dit formulier kunnen bestaande leden een machtiging geven voor de jaarlijkse van de contributie. Voor 2019 bedraagt de contributie 7,00 euro per gezin per jaar.

Hierbij machtig ik Vereniging Dorpsbelangen Harkstede om tot wederopzegging de contributie van mijn bankrekening af te schrijven.

Voorletters + achternaam*
Straatnaam + huisnummer*
Postcode + woonplaats*
E-mail adres*
Telefoonnummer*
IBAN rekeningnummer*

* = verplicht veld