Kindervakantieweken 2022

Ook dit jaar organiseren we in de zomervakantie, verspreid over diverse weken, activiteiten
voor kinderen. En sluiten we traditioneel af met een waterspektakel op vrijdag 26 augustus.

Kosten leden en niet-leden

Dit jaar maken we onderscheid in de kosten voor leden en niet-leden. Niet-leden betalen daarbij een (bijna) kostendekkend bedrag per activiteit. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de activiteit. Daar waar activiteiten ingekocht worden zijn de bijdragen hoger dan activiteiten die onze vrijwilligers zelf ontwikkelen. Voor leden geldt voor alle activiteiten een korting van 50%.

Programma overzicht

De deelnamekosten voor leden en niet-leden staan vermeld in het programmaoverzicht van
alle activiteiten.

Klik hier voor programmaoverzicht met alle activiteiten
en
klik hier voor de beschrijving van alle activiteiten

Inschrijven

Leden van Dorpsbelangen dienen het inschrijfformulier voor leden te gebruiken, maar let op.

Na het invullen van de persoonlijke gegevens wordt om het lidmaatschapnummer gevraagd.
Het lidmaatschapnummer staat vermeld bij de afschrijving van de jaarcontributie rondom 31
mei of door het lidmaatschapnummer op te vragen via een mail naar
kindervakantieweek@dorpsbelangenharkstede.nl

Klik hier voor het inschrijfformulier voor leden.
Klik hier voor het inschrijfformulier voor niet-leden.

Nog geen lid van Dorpsbelangen en toch profiteren van de korting ?

Dat kan door aan het einde van het Inschrijfformulier voor niet-leden te kiezen voor
lidmaatschap van Dorpsbelangen.

De jaarcontributie bedraagt met automatische incasso €7,00, de contributie voor het eerste jaar wordt bij de inschrijving in rekening gebracht. De korting wordt zo spoedig mogelijk na verzenden van het inschrijfformulier terug gestort.