Meerstad gaat uitbreiden

Meerstad wordt uitgebreid om aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen. Hiervoor is veel zand nodig. Dat wordt ten oosten van de roeibaan gewonnen en naar een zanddepot verplaatst.

Het vervoer van dit zand zal via ‘hydraulisch’ transport gaan. Dit betekent dat er via buizen zand met water naar de plek van bestemming wordt gepompt. Dit scheelt veel ritten met vrachtwagens en CO2 uitstoot.

Het buizensysteem zal in oktober worden aangelegd en lopen deels over land en over water. Als de buizen eenmaal liggen zullen omwonende hiervan niets meer merken.
Bijgesloten is een kaart waar de buizen komen te liggen en de begeleidende brief omtrent de werkzaamheden. Bij vragen en/of meer informatie kan contact worden opgenomen via 050 – 599 57 10 of een mail worden gestuurd naar info@meerstad.eu