MFA De Borgstee

Het vrijwilligersplatvorm InHarkstede heeft in 2021 het initiatief genomen om samen met de gemeente Midden-Groningen de haalbaarheid te onderzoeken van een ontmoetingsruimte in de multifunctionele accommodatie De Borgstee in het centrum van het dorp Harkstede.

In het dorp wordt een gemis ervaren aan volwaardige ruimte voor het organiseren van activiteiten gericht op cultuur, horeca, spel en zorg. Om elkaar te kunnen ontmoeten en het in samenhang daarmee kunnen bieden van informele en preventieve zorgondersteuning aan de bewoners.

Het haalbaarheidsonderzoek is verricht vanuit een kerngroep van bewoners met architect Jan Mulder van Westers Architectuur uit Sappemeer als kwartiermaker en onderzoeker. De resultaten zijn in een aantal overleggen doorgenomen met de gemeente Midden-Groningen
en met bewoners en gebruikers en hebben geleid tot besluitvorming voor een vervolgproces om de ontmoetingsruimte te gaan realiseren.

Het onderzoek is gefinancierd door de provincie Groningen en het loket Leefbaarheid van de
provincie en met een inzet van vrijwilligers in Harkstede.

Download het haalbaarheidsrapport