Persoonsgegevens

Als Vereniging Dorpsbelangen Harkstede onderkennen wij het belang van zorgvuldigheid in het beheer van de persoonsgegevens van onze leden. Wij vragen en bewaren niet meer persoonsgegevens van onze leden dan strikt noodzakelijk en gaan zorgvuldig om met deze gegevens.

Op deze pagina lichten wij toe welke persoonsgegevens wij vastleggen, waar we die voor gebruiken, hoe lang we die bewaren en hoe u – indien gewenst – kunt verzoeken om deze gegevens te verwijderen.

1. Welke gegevens leggen wij vast en waar gebruiken we die gegevens voor?

a) Aanmelding als lid van onze vereniging

Wat leggen we vast?
– Voorletters + achternaam
– Straatnaam + huisnummer
– Postcode + woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IBAN-rekeningnummer

Waar gebruiken we het voor?
– Naam, adres, postcode, woonplaats en het IBAN-rekeningnummer hebben we nodig om de incasso te kunnen uitvoeren.
– Het e-mailadres en telefoonnummer hebben we nodig om contact op te kunnen nemen met onze leden. Bijvoorbeeld bij problemen met de incasso of om leden te informeren over activiteiten.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
– We bewaren de gegevens zolang de betreffende persoon lid is van onze vereniging.

Hoe kunt de vastlegging van de gegevens beëindigen?
– U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen door middel van het contactformulier.

 

b) Aanmelding voor onze nieuwsbrief

Wat leggen we vast?
– Achternaam + voornaam
– Woonplaats
– E-mailadres
– Bent u lid (ja/nee/nee maar dat wil ik wel worden)

Waar gebruiken we het voor?
– De voor- en achternaam van de aanmelder gebruiken we om onze mailcommunicatie te kunnen personaliseren.
– De woonplaats van de aanmelder gebruiken we om de geografische spreiding van onze nieuwsbrief te kunnen analyseren.
– Het e-mailadres hebben we nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
– De vraag ‘Bent u lid (ja/nee/nee maar dat wil ik wel worden)
– ’ gebruiken we om personen die niet lid zijn van de vereniging te kunnen benaderen of ze interesse hebben in een lidmaatschap.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
– We bewaren de gegevens totdat de inschrijver zichzelf afmeldt door middel van de link onderaan elke nieuwsbrief.

Hoe kunt de vastlegging van de gegevens beëindigen?
– Onderaan elke nieuwsbrief staat een knop ‘Afmelden’ waarmee de inschrijver zijn/haar inschrijving voor de nieuwsbrief kan beëindigen.
– U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen door middel van het contactformulier.

 

2. Gebruik van beeldmateriaal

Wij gebruiken sociale media (o.a. deze website en Facebook) voor promotie van onze activiteiten. Hierop worden foto’s gedeeld die tijdens onze activiteiten worden gemaakt.

Deelnemers aan en toeschouwers van onze activiteiten gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film en/of video voor promotionele doeleinden van Vereniging Dorpsbelangen Harkstede, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. Mocht de gefotografeerde persoon bezwaar hebben tegen publicatie, dan kan hij of zij contact met ons opnemen.