Plan voor nieuwe woonvorm aan Hoofdweg en vragen en antwoorden

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in  Groningen een nieuwe woonvorm starten. Bedoeld voor een groep mensen  voor wie nu nog geen goede woonplek is. De beoogde nieuwe woonvorm  bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als  tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede. 

In september zijn en worden bewoners en ondernemers(verenigingen) in de directe  omgeving van de Hoofdweg 143a geïnformeerd over dit plan. Dit gebeurt via  (persoonlijke) gesprekken. 

Bewoners 

Voor een groep mensen in Groningen is nu nog geen goede woonplek. De bestaande  woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische  en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een  omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig  hebben om hun leefsituatie te verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen  wonen en zich aanpassen aan de afspraken en voorwaarden die erbij horen. 

Beheerder 

Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij woont en werkt op het terrein. De  beheerder let op en begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor direct  omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team  van medewerkers van zorginstellingen. 

Locatie 

De locatie aan de Hoofdweg 143a is gekozen omdat: 

 • de grond van de gemeente is;  
 • er minimaal 100 meter afstand is tot de meeste omliggende woningen; er al aansluitingen voor elektriciteit, water en riool aanwezig zijn; het terrein groot genoeg is voor 10 woningen; 
 • er winkels in de buurt zijn (in Harkstede). 

Er is ook gekeken naar andere locaties in de gemeente Groningen. Deze plekken zijn  niet of minder geschikt. 

Woonvorm 

Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals  Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit  Denemarken. De woningen worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent  scheve of afwijkende huizen.

Procedure 

De 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor  de woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het  plaatsen van de woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het  bestemmingsplan geven voor 10 jaar. 

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken.

Planning 

Tussen oktober en december worden het plan verder uitgewerkt, zoals:  een ontwerp voor het terrein; 

 • afspraken over zorg aan de bewoners; 
 • het profiel van de beheerder. 

De planning is dat de omgevingsvergunning aangevraagd wordt in het tweede kwartaal  van 2021. 

Plan en idee 

Het plan voor deze nieuwe woonvorm past: 

 • bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare  mensen in onze samenleving; 
 • in de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte  woonruimte te hebben; 
 • bij de landelijke en de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te  voorkomen en verminderen. 

Het idee voor deze woonvorm is van zes zorginstellingen: WerkPro, Limor, Leger des  Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en VNN. Woningcorporatie Lefier gaat de woningen  plaatsen en verhuren.

Vragen en antwoorden

Plan

Waarom is deze nieuwe woonvorm nodig? 

Omdat er in Groningen een groep mensen is voor wie nu nog geen goede woonplek is. De bestaande  woonvormen passen namelijk niet bij hen. Met de nieuwe woonvorm krijgen mensen uit deze groep voor langere tijd een eigen plek om te wonen. 

Het plan voor de nieuwe woonvorm past: 

 • bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in onze  samenleving; 
 • in de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte woonruimte te hebben; bij de landelijke, maar ook de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te voorkomen en  verminderen. 

Van wie is het idee voor de nieuwe woonvorm? 

Van zes zorginstellingen: Stichting WerkPro, Limor, Leger des Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en  VNN. 

Bestaat deze woonvorm al ergens anders? 

Ja, ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals Amsterdam,  Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De woningen  worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen.

Bewoners en beheerder 

Wie worden de bewoners van de eenpersoonswoningen? 

Maximaal 9 mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is in Groningen. De bestaande  woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische en/of  verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een omgeving met zo  weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te  verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen wonen en zich aanpassen aan de afspraken  en voorwaarden die erbij horen. 

Zijn de bewoners al bekend? 

Nee, het is nog niet bekend wie in de woningen gaan wonen. Wel is bekend welke mensen tot de  groep horen waar de woningen voor zijn bedoeld. Op een later moment worden mogelijke bewoners  benaderd en de woningen toegewezen. 

Krijgen de bewoners begeleiding? 

Ja, de bewoners krijgen zorg en begeleiding. Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij  woont en werkt op het terrein. De beheerder werkt bij Stichting WerkPro. De beheerder let op en  begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor direct omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen. 

Plek 

Op welke plek komen de woningen? 

Als plek voor de 10 woningen is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede, gemeente Groningen. 

Waarom is voor deze plek gekozen? 

Deze locatie is gekozen omdat: 

 • de grond van de gemeente is; 
 • er minimaal 100 meter afstand is tot de meeste omliggende woningen;  
 • er al aansluitingen voor elektriciteit, water en riool aanwezig zijn; 
 • het terrein groot genoeg is voor 10 woningen; 
 • er winkels in de buurt zijn (in Harkstede). 

Is ook naar andere plekken gekeken? 

Ja, er is ook gekeken naar andere plekken in de gemeente Groningen. Deze plekken zijn niet of  minder geschikt omdat: 

 • de grond niet van de gemeente is; 
 • er nog geen aansluitingen voor elektriciteit, water en riool zijn; 
 • het terrein niet groot genoeg is; 
 • winkels te ver weg zijn. 

Woningen 

Hoe komen de tijdelijke woningen eruit te zien? 

De eenpersoonswoningen worden eenvoudige woningen. Met eigen woonruimte, keuken, douche,  toilet en buitenruimte. In iedere woning mag maximaal 1 persoon wonen. De woningen staan bij  elkaar op één terrein. 

Wie gaat de tijdelijke woningen bouwen en verhuren? 

Woningcorporatie Lefier laat de woningen plaatsen en gaat ze verhuren.

Procedure 

Passen de woningen in het bestemmingsplan? 

Nee, de 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor de  woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het plaatsen van de  woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemming geven voor maximaal 10  jaar. Dit betekent dat de woningen 10 jaar aan de Hoofdweg 143a kunnen blijven staan. 

Kunt u bezwaar maken tegen de woningen? 

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de  vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Op dit moment is er nog geen vergunning  aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken. 

Hoe kunt u bezwaar maken? 

Hoe u bezwaar kunt maken als de vergunning is gegeven, leest u op  

gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken 

Planning 

Wat is de planning van het plan voor de nieuwe woonvorm?  

In september zijn en worden bewoners en ondernemers(verenigingen) in de directe omgeving van de  Hoofdweg 143a geïnformeerd over het plan. Dit gebeurt via (persoonlijke) gesprekken.  

Tussen oktober en december worden het plan verder uitgewerkt, zoals:  

 • een ontwerp voor het terrein; 
 • afspraken over zorg aan de bewoners; 
 • het profiel van de beheerder. 

De planning is dat de omgevingsvergunning aangevraagd wordt in het tweede kwartaal van 2021. 

Betrokken organisaties 

Welke organisaties zijn betrokken bij dit plan? 

 • De gemeente Groningen is opdrachtgever. De gemeente maakt de nieuwe woonvorm. mogelijk door onder meer de grond beschikbaar te stellen en zorg te vergoeden Zes zorginstellingen leveren zorg aan de bewoners. Dit zijn: Sichting WerkPro, Limor, Leger  des Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en VNN. Stichting WerkPro is het eerste  aanspreekpunt namens de zorginstellingen. 
 • Woningcorporatie Lefier levert de woningen en gaat ze verhuren. 

Contact 

Hoe kunt u een vraag stellen of opmerking doorgeven? 

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de nieuwe woonvorm? Stuur uw reactie via het contactformulier van de gemeente Groningen. Of bel de gemeente via 14 050.