Presentatie dorpsbijeenkomst

De bewonersavond over het Dorpsplan Harkstede op 15 januari is met ruim 150 deelnemers zeer goed bezocht. En dat heeft heel veel input aan ideeën en wensen opgeleverd. Niet alleen voor een op korte termijn te realiseren Dorpsplan, maar ook voor het verder ontwikkelen van de Toekomstvisie voor Harkstede.

De Toekomstvisie Harkstede gaat over de langere termijn en zal anticiperen op de ontwikkelingen van Meerstad.

De gemeente was goed vertegenwoordigd met medewerkers uit diverse disciplines, waar inwoners mee in gesprek zijn gegaan.

Medewerkers van architecten- en ingenieursbureau Sweco hebben als procesbegeleiders het programma gepresenteerd en begeleid. Sweco biedt de nodige ondersteuning om de opgehaalde ideeën te verwerken in een voorstel. Bijgaand de gebruikte presentatie van de bijeenkomst.