Skaeve Huse omgevingsvergunning

Op 31 maart 2023 heeft Wagenbouw Bouwsystemen B.V. in opdracht van woningcorporatie Lefier bij de gemeente Groningen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor een tijdelijke nieuwe woonvorm (ook bekend als Skaeve Huse) aan de Hoofdweg te Harkstede (GN).

Omgevingsvergunning

De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt volgens de reguliere voorbereidingsprocedure behandeld. Dit betekent dat het college van burgmeester en wethouders binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag voor de omgevingsvergunning een besluit moet nemen op de aanvraag. Indien noodzakelijk kan het college van burgemeester en wethouders deze behandeltermijn verlengen met maximaal zes weken. Ook kan de behandeltermijn verlengd worden als voor de beoordeling van de aanvraag aanvullende gegevens nodig blijken te zijn van de aanvrager.

U kunt het proces van de vergunningaanvraag volgen door u aan te melden via https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt#meld-u-aan-voor-de-e-mailservice of de App OmgevingsAlert.

Inzien van de aanvraag

De stukken die zijn ingediend voor de aanvraag van de omgevingsvergunning kunt u inzien aan het loket van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), op het Harm Buiterplein 1, 9723 ZR. Hiervoor maakt u vooraf een afspraak. Dat kan digitaal via https://gemeente.groningen.nl/bouwdossier-of-bestemmingsplan-inzien.

Let op: de onderliggende stukken bij de aanvraag kunnen tijdens het proces nog gewijzigd worden als blijkt dat de aanvraag inhoudelijk nog niet volledig of niet akkoord is.

Reageren op het besluit

Belanghebbenden kunnen pas bezwaar maken op de plannen, wanneer het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders (en niet eerder). Bezwaren kunnen uiterlijk zes weken na besluit worden ingediend. Wij informeren u zodra het besluit is genomen.

Meer informatie over de bezwaarprocedure is te lezen via onze website https://gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken

Na de bezwaarprocedure is een juridisch procedure met beroep en hoger beroep mogelijk.

Meer informatie

Informatie over het project en over de procedure kunt u nalezen op: https://gemeente.groningen.nl/nieuwe-woonvorm-aan-hoofdweg

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan contact op met Alfred Zuidhof via telefoonnummer 14 050 of mail alfred.zuidhof@groningen.nl