Speelvoorzieningen in Harkstede – Hoe is dat eigenlijk geregeld?

In Harkstede zijn diverse speelvoorzieningen voor kinderen. Een aantal zijn in beheer en onderhoud van de gemeente zoals de pannakooi bij de Borgstee, de schoolpleinen bij de Driespan en de Ster en de natuurspeelplaats Lutjeborg.

Sinds 2014 zijn onderhoud en beheer van de speelvoorzieningen aan de Laan der Kruisheren, Molenerf (voorheen stond het speeltoestel aan de Priorij) en de Achtkant aan onze vereniging overgedragen door de toenmalige gemeente Slochteren. De huidige gemeente Midden-Groningen heeft dit beleid overgenomen. De speeltuin bij Cosis werd al in 2011 gerealiseerd onder deze voorwaarden en is eigendom van onze vereniging.

Uitgangspunt van de gemeente is dat inwoners zelf zorg moeten dragen voor hun speelvoorzieningen. Met als regel dat, bij het onvoldoende beheren en onderhouden, de toestellen weggehaald worden. Vervanging van toestellen werd dan ook een verantwoordelijkheid voor bewoners en daarmee voor de vereniging. Jaarlijks inspecteert de gemeente de speelvoorzieningen en geeft aan wat er gerepareerd en/of vervangen moet worden. Daarvoor stelt zij geen budget beschikbaar. De kosten hiervoor moet de vereniging zelf financieren. Zo zijn er het afgelopen jaar diverse reparaties geweest in de speeltuin bij Cosis en heeft de gemeente aangegeven dat de speelvoorziening Laan der Kruisheren aan vervanging toe is. Waarop omwonenden een plan gemaakt hebben waarvoor nu financiering gezocht wordt bij diverse fondsen, subsidieverstrekkers, inwoners en ondernemers. Een van de manieren om bewoners, ouders en kinderen te betrekken is een sponsorloop.

Kortom: de Vereniging zet zich in om bestaande speelvoorzieningen, samen met direct omwonenden, te behouden en/of te verbeteren.

Voor nieuwe initiatieven ligt het anders. Jaarlijks komen ideeën voor nieuwe voorzieningen op het gebied van sport en recreatie in de openbare ruimte bij ons binnen. Onze rol daarin is ondersteunend. Als het een plan is dat gedragen wordt door bewoners adviseren we over hoe een nieuw plan als project opgepakt kan worden. En helpen we met het leggen van de juiste contacten met de gemeente, ondersteunende organisaties en fondsen. Ook nemen we als bestuur wensen en ideeën mee in de communicatie met de gemeente over de toekomstige ontwikkelingen van Harkstede.

Mochten er nog vragen zijn over dit onderwerp dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@dorpsbelangenharkstede.nl