Categorieën
Nieuws Voorzieningen

Sponsorloop speeltuin

De sponsorloop die plaatsvond op zaterdag 11 mrt jl. heeft maar liefst €2.700 opgebracht. Ruim 30 kinderen renden, onder aanmoediging van hun ouders en buurtgenoten, zoveel mogelijk rondjes om geld in te zamelen voor de nieuwe speelvoorziening aan de Laan der Kruisheren. De opbrengst was boven verwachting. Dank aan alle kinderen en donateurs!

De voorbereidingen voor de realisatie van de speelvoorziening liggen mooi op schema. Het VSBfonds, het Postcodeloterij Buurtfonds en de gemeente Midden-Groningen hebben financiële en/of materiële ondersteuning toegezegd. De gemeente heeft onlangs alvast de beukenhaag dichtgezet met een aantal nieuwe struiken.

De werkgroep, bestaande uit Jacolien de Nooij, Dennis Boxum en Maaike van Ieperen, verwacht de komende periode de laatste besluiten van aanvullende fondsen en subsidieprogramma’s en ook de statiegeldactie bij de COOP is hervat en loopt nog tot en met eind juni. 
Naar verwachting kan na de zomervakantie gestart worden met de plaatsing van de nieuwe speeltoestellen. Begin oktober vindt dan een feestelijke opening plaats.