Terugkoppeling Dorpsplan

In de maanden juni en juli 2023 heeft de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede met een  enquête over de dorpsontwikkeling van Harkstede, haar inwoners bevraagd hoe zij over het een en ander denken.

Bewonersbijeenkomst

Over de resultaten van deze enquête en het verder te ontwikkelen Dorpsplan organiseerde de vereniging op maandag 15 januari jl. een bewonersavond in MFA De Borgstee te Harkstede. De inbreng en betrokkenheid van de dorpsbewoners was groot. Tijdens de avond zijn een paar projecten die op korte termijn te realiseren zijn gepresenteerd en besproken. Daarnaast was er veel ruimte voor inbreng op overige thema’s. Hetgeen waardevolle input voor de gemeente opleverde ten behoeve van de verder te ontwikkelen Toekomstvisie voor Harkstede. Hierin speelt de komst van Meerstad een belangrijke rol.

Concept Dorpsplan

De opgehaalde inbreng is verwerkt in een concept Dorpsplan, waarin twee projecten worden gepresenteerd om aan de gemeente voor te leggen. Maar eerst wordt het concept Dorpsplan aan de bewoners gepresenteerd en voor reactie voorgelegd op een tweede bewonersbijeenkomst.

Deze tweede bewonersbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 12 maart van 19.30-21.00 uur in MFA De Borgstee te Harkstede.

De organiserende werkgroep van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede wordt in dit proces ondersteund door procesbegeleiders van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco. Tijdens de avond zijn medewerkers van diverse beleidsterreinen van de gemeente aanwezig, evenals de projectleider Toekomstvisie Harkstede van de gemeente Midden-Groningen. De resultaten van de avond worden verwerkt in een definitief voorstel Dorpsplan aan de gemeente Midden-Groningen.

Iedereen die zich betrokken voelt is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.