Enquête – Dorpsontwikkeling Harkstede – Juli 2023

Beste inwoners van Harkstede,

Harkstede verdubbelt in de nabije toekomst met 1.500 te bouwen woningen, waar in 2027 mee begonnen wordt. Dat heeft nogal wat gevolgen op allerlei gebied. In 2022 hebben wij in een eerste enquête geïnventariseerd hoe u als inwoner over diverse ontwikkelingen denkt en waar u, met de komst van Meerstad, mogelijkheden en kansen voor Harkstede ziet.

De uitkomsten van die enquête zijn besproken met Bureau Meerstad en met de gemeente Midden- Groningen en hebben meegewogen in de Agenda van de Toekomst die door de gemeenteraden van Groningen en Midden-Groningen eind 2022 is vastgesteld.
Zie voor meer info https://toekomstmeerstad.eu/

In de voorliggende enquête treft u de afbeelding van het vast gestelde Wensbeeld. De komst van Meerstad en de geactualiseerde plannen geven aanleiding voor de gemeente Midden-Groningen om een nieuwe dorpsvisie voor Harkstede te ontwikkelen als opvolger van de oude
Structuurvisie Harkstede 2014-2022. De gemeente zal in het najaar informatiebijeenkomsten organiseren voor inwoners. Daarnaast is aan de Vereniging Dorpsbelangen gevraagd een dorpsplan te schrijven. Een dorpsplan behelst wensen van inwoners en het is gericht op projecten welke op korte termijn (in dit geval de komende 10 jaar) gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor gaan we voorstellen doen aan de Gemeente Midden-Groningen. Voor een dorpsplan hebben we ook uw input nodig. Daarvoor is deze enquête opgesteld.

Succes bij het invullen van de enquête. De enquête sluit op maandag 4 september. Over de resultaten houden we u op de hoogte middels onze media (Website, Facebook en de Nieuwsbrief).

Ga naar de enquête

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd een email sturen naar
toekomst@dorpsbelangenharkstede.nl

Met vriendelijke groet,
De commissie Toekomst van Harkstede,
Anke van Duuren
Arjen Akkerman
Bart Kinneging
Jur Ensing
Johan Schuringa
Sietze Greydanus