Vrijwilligers gezocht voor het faciliteren van opbaringen en/of uitvaarten van uit De Graankorrel

Na het verdwijnen van de Roemte als dorpshuis, verdween destijds ook de opbaarruimte/rouwkamer. Een nieuwe plaats daarvoor werd gevonden in het nieuwe kerkgebouw “De Graankorrel”. Daarmee kon blijven worden voorzien in een algemene voorziening voor het dorp.

Het gebruik van de opbaarruimte/rouwkamer en daarnaast het faciliteren van uitvaarten/condoleance bijeenkomsten (in samenwerking met met diverse uitvaartverzorgers) is een taak die het bestuur van de Protestantse Kerk, als eigenaar van het gebouw “De Graankorrel”, op
zich nam. Dat is heel lang goed verlopen dankzij de inzet van gedreven vrijwilligers die het geheel coördineerden en bijbehorende werkzaamheden uitvoerden. Echter, daar komt verandering in
omdat de huidige coördinatoren na jaren hebben aangegeven te gaan stoppen met dit vrijwilligerswerk.

Er wordt nu dus gezocht naar mensen dit werk, of een deel ervan, op zich willen nemen. Want het zou jammer zijn als er in het eigen dorp geen opbaarruimte/rouwkamer is en/of er geen afscheidsbijeenkomsten meer kunnen worden gehouden. Kerkelijke betrokkenheid is voor dit algemene vrijwilligers werk geen vereiste.

Voor meer informatie over de inhoud en het tijdsbeslag
kan contact worden opgenomen met:

Tiny Davids, 06-27621928 of Hinny Sikkema, 06-52035185