Word lid!

Gebruik onderstaand formulier om u in te schrijven als lid van Vereniging Dorpsbelangen Harkstede. De contributie voor 2022 bedraagt 7 euro per gezin per jaar bij automatische incasso. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ik word lid en machtig Vereniging Dorpsbelangen Harkstede om tot wederopzegging de contributie van mijn bank of girorekening af te schrijven.

Voorletters + achternaam*
Straatnaam + huisnummer*
Postcode + woonplaats*
E-mail adres*
Telefoonnummer*
IBAN rekeningnummer*

* = verplicht veld

Bent u al lid en wilt u een machtiging afgeven voor incasso van de contributie, klik dan hier.

Welke gegevens leggen wij vast bij aanmelding als lid en waar gebruiken we die gegevens voor?

Wat leggen we vast?
– Voorletters + achternaam
– Straatnaam + huisnummer
– Postcode + woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IBAN-rekeningnummer

Waar gebruiken we het voor?
– Naam, adres, postcode, woonplaats en het IBAN-rekeningnummer hebben we nodig om de incasso te kunnen uitvoeren.
– Het e-mailadres en telefoonnummer hebben we nodig om contact op te kunnen nemen met onze leden. Bijvoorbeeld bij problemen met de incasso of om leden te informeren over activiteiten.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
– We bewaren de gegevens zolang de betreffende persoon lid is van onze vereniging.

Hoe kunt de vastlegging van de gegevens beëindigen?
– U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen door middel van het contactformulier.

.